Partners in Administraties nieuwsbrief
webversie | uitschrijven | profiel updaten
Home | Contact 02/06/2020
Header afbeelding

Toptarief VPB zakt minder hard dan gedacht

Het kabinet zet de komende jaren het mes in de tarieven voor de vennootschapsbelasting (VPB). Al gaat de daling van het toptarief wel minder ver dan in het regeerakkoord was beloofd.

Lees meer

Bijtelling duurdere elektrische auto naar 22%

Per 1 januari 2019 gaat de bijtelling van 22% ook gelden voor elektrische auto’s met een catalogusprijs van meer dan € 50.000. Organisaties krijgen volgend jaar dus te maken met een bijtelling van 4% voor elektrische auto’s tot € 50.000 en 22% voor duurdere elektrische auto’s voor zover de grondslag boven de € 50.000 uitkomt.

Lees meer

Iets minder pijn voor dga in box 2

Het kabinet verzacht de komende jaren enigszins de pijn voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en andere houders van een aanmerkelijk belang. Het tarief in box 2 stijgt de komende jaren namelijk naar 26,9% in plaats van naar 28,5%.

Lees meer

Eigenwoningforfait komende jaren stukje lager

Door de afbouw van het aftrektarief van de aftrekbare kosten de komende jaren voor de eigen woning wordt het eigenwoningforfait ter compensatie ook verlaagd. De verlaging gaat in drie stappen van 0,05%-punt in de jaren 2020, 2021 en 2023 omlaag.

Lees meer

Modernisering kleineondernemersregeling (KOR) in aantocht

In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling uit het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld de KOR flink aan te passen. Het doel van de aanpassing is de administratieve lasten van kleine ondernemers te beperken door de introductie van een vereenvoudigde vrijstellingsregeling.

Lees meer

Box 3-heffing 2019 weer wat dichter bij werkelijkheid

Ieder jaar wordt het percentage voor het forfaitair rendement voor box 3 door de staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt. Voor 2019 gaat voor rendementsklasse I een percentage van 0,13 gelden en voor rendementsklasse II 5,6%.

Lees meer

Lage BTW-tarief van 6% gaat omhoog naar 9%

Het kabinet wil het lage BTW-tarief van 6% per 1 januari 2019 verhogen naar 9% zo blijkt uit het Belastingplan 2019. Op die manier komt er ruimte om de belastingen op inkomen te verlagen. Het belasten van consumptie is namelijk stabieler en heeft minder verstorende effecten dan de belasting op arbeid.

Lees meer

Dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft

Ondanks de vele protesten ertegen heeft het kabinet toch de afschaffing van de dividendbelasting per 2020 opgenomen in de Wet bronbelasting 2020. Nederland moet namelijk aantrekkelijk blijven voor internationale bedrijven.

Lees meer

Belastingstelsel op de schop: terug naar twee schijven

Het kabinet heeft flinke veranderingen in petto voor de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 zijn er nog maar twee belastingschijven over, terwijl dat er nu nog vier zijn. De ombouwoperatie moet werken lonender maken. Volgend jaar dalen de meeste tarieven al.

Lees meer

Afmelden | Disclaimer facebook icoon twitter icoon youtube icoon
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor de Partners in Administraties nieuwsbrief met e-mailadres . Als u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich uitschrijven