“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Eigenwoningforfait komende jaren stukje lager

Doordat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd gaat worden in vier stappen van 3% (in 2023 echter 2,95%) krijgen veel belastingplichtigen met een eigen woning de komende jaren minder belasting terug dan waar ze in eerste instantie van waren uitgegaan. De opbrengst van deze versnelling wordt volledig ingezet om het percentage van het eigenwoningforfait te verlagen.

Percentages in drie stappen omlaag

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (2018) gaat het percentage dat nu nog op 0,70% staat in 2019 naar 0,65%, in 2020 naar 0,60%, in 2021 en 2022 naar 0,50% en tenslotte in 2023 naar 0,45%. Voor woningen boven de € 1.060.000 (2018) blijft het percentage echter 2,35%. bron:rendement


Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl