“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Box 3-heffing 2019 weer wat dichter bij werkelijkheid

In het Belastingplan 2018 was al aangegeven dat met ingang van 2018 voor de bepaling van het forfaitaire rendement op sparen dichter bij het actuele gemiddelde werkelijke rendement moest worden aangesloten. Voor 2019 is het gemiddelde spaarrendement in de periode juli 2017 tot en met juni 2018 bepalend. De spaarrente is in die periode ten aanzien van de periode ervoor weer flink gedaald.

Percentage lange termijn rendement 5,6%

Het rendement voor sparen voor 2019 wordt 0,13%. Het langetermijnrendement voor beleggingen voor 2019 komt uit op 5,60%. Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 30.000 per persoon.

Box3 - 2019

 

bron:rendement


Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl