“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Nieuwe badkamer in box 1 of 3?

Als u wilt verbouwen of een nieuwe badkamer nodig heeft, kunt u de betaalde rente aftrekken in box 1. De vraag is echter of dit altijd voordelig is. Wanneer kunt u, ondanks de aftrek van hypotheekrente, toch beter uw spaargeld gebruiken?

Hypotheekrente aftrekken

Wat speelt er? De rente is al jaren historisch laag en niets wijst erop dat dat snel anders wordt. Dat geldt ook voor de hypotheekrente.

Verbouwen. Niets staat dus een flinke verbouwing, nieuwe badkamer of keuken nog in de weg. Bovendien is betaalde hypotheekrente in beginsel nog altijd aftrekbaar van uw inkomen uit werk en woning, dit jaar tegen maximaal 51%.

De vraag is dus … Is het dan niet krankzinnig om hiervoor uw spaargeld te gebruiken? Een leuke aftrekpost willen we toch allemaal? Of zijn er nog meer dingen waarmee u rekening moet houden?

  1. Wanneer geen aftrek? Een lening voor een verbouwing, keuken of badkamer is in beginsel aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om uw eigen woning, dus niet een tweede woning, zoals een vakantiehuisje. Ook mag er geen sprake zijn van overwaarde uit een maximaal drie jaar eerdere verkoop van een woning, want dan heeft u te maken met de zogenaamde bijleenregeling. De hypotheekrente is dan tot het bedrag van de overwaarde niet aftrekbaar.
  2. Eigenwoningforfait. Keerzijde van de renteaftrek is dat u voor uw eigen woning te maken heeft met het eigenwoningforfait. Deze bijtelling bij uw inkomen bedraagt voor 2015 voor de meeste woningen 0,75% van de WOZ-waarde. Heeft u echter geen of weinig aftrekbare hypotheekrente, dan vervalt de bijtelling geheel of gedeeltelijk.
  3. Invloed box 3. Spaargeld of beleggingen moet u aangeven in box 3 en zijn belast tegen 1,2% van de waarde. Er geldt echter een vrijstelling van € 21.330,-. Voor echtgenoten of partners geldt een dubbele vrijstelling. Betaalt u een verbouwing, keuken of badkamer met spaargeld, dan scheelt dit dus 1,2% belasting per jaar, voor zover uw spaargeld nu meer bedraagt dan € 21.330,-, respectievelijk € 42.660,- voor stellen.

Wat is wijsheid?

Rekenvoorbeeld. We nemen een woning van € 400.000,- met nog € 60.000,- hypotheek. Stel dat u € 30.000,- leent voor een nieuwe badkamer. De hypotheekrente is 4%, de spaarrente 1%. Uw belastingtarief is 42%. De fiscale gevolgen op een rij:

Verbouwing Lenen € 30.000,- Eigen geld € 30.000,- Verschil
Betaalde hypotheekrente – € 3.600,- – € 2.400,- – € 1.200,-
Eigenwoningforfait € 3.000,- € 3.000,-
Belastingteruggaaf (42%) € 252,- € 0,- € 252,-
Spaarrente (1%) € 300,- € 0,- € 300,-
Belasting op spaargeld – € 360,- € 0,- – € 360,-
Verschil – € 1.008,-

Per saldo is deze constructie (met eigen geld) dus € 1.008,- voordeliger.

Kanttekeningen

Bovenstaand voorbeeld komt er anders uit te zien als bijvoorbeeld het tarief van de hypotheekrente, de hypotheekschuld, de WOZ-waarde, uw rendement in box 3 of uw tarief in box 1 afwijkend is.

Duidelijk is wel dat de aftrek van hypotheekrente lang niet altijd meer betekent dat financiering via de bank voordeliger is. Reken vooraf uit waarmee u in uw geval het beste af bent.


Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl