“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Verplichte energiebesparing?

Energieverbruik meer dan … Er is (al langer) een verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen als uw bedrijf 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas of meer verbruikt. Het gaat om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Om achterstanden in het naleven van deze verplichtingen weg te werken zijn er nu extra maatregelen genomen en is er een informatieplicht bijgekomen.

Welke maatregelen? Geldt voor uw bedrijf een omgevingsvergunning, dan staan de energiebesparende maatregelen in de voorschriften van uw vergunning. Voor andere bedrijven geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er zijn voor 19 bedrijfstakken Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld. Is er geen passende EML dan moet u de lijst ‘bedrijfstak zonder EML’ kiezen. U vindt ze op www.rvo.nl (zoekwoord ‘EML’). Doorloop dan het ‘stappenplan’.

Het mag ook anders. Het is toegestaan om andere maatregelen toe te passen dan die in de EML worden opgesomd. Voorwaarde is wel dat deze alternatieve maatregel minstens dezelfde energiebesparing oplevert.

Wanneer? Er zijn maatregelen die u op een ‘natuurlijk moment’ moet uitvoeren, bijvoorbeeld vloerisolatie die wordt aangebracht als er een nieuwe vloer wordt gelegd. Voor andere maatregelen geldt een ‘zelfstandig moment’, bijvoorbeeld het automatisch uitschakelen van verlichting met een aanwezigheidsschakelaar.

Melden voor 1 juli 2019. Geldt de informatieplicht, dan moet u de maatregelen voor 1 juli 2019 in een rapport melden bij RVO.nl. Het e-Loket Informatieplicht energiebesparing is hiervoor opengesteld. U vindt meer informatie op www.wattjemoetweten.nl

Controle. De gemeenten en de omgevingsdiensten kunnen met behulp van de aangeleverde rapporten gerichter gaan controleren. Gecontroleerd wordt of u aan de informatieplicht heeft voldaan en of u voldoende energiebesparende maatregelen heeft genomen.

De informatieplicht geldt alleen als uw bedrijf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas of meer verbruikt. Zo ja, dan moet u voor 1 juli 2019 uw maatregelen melden. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl