“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Privégoederen gebruiken in uw onderneming?

Van privé naar de zaak. Deze vraag komt regelmatig aan de orde bij met name startende ondernemers. Zij beginnen vol goede moed aan hun ondernemerschap. Om niet direct te veel kosten te maken, proberen zij vaak zaken die zij privé al bezitten, zakelijk te gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een computer of een tablet.

Kosten. U kunt er natuurlijk voor kiezen alles direct nieuw aan te schaffen. Als u echter privé nog over een goed werkende laptop beschikt, dan is het aantrekkelijker om deze voortaan zakelijk te gaan gebruiken. Kunt u de kosten van deze laptop dan ook zakelijk als aftrekpost opvoeren?

Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Programmeur. Onlangs speelde er bij de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:2390) een procedure over een systeemprogrammeur die in loondienst werkzaam was, maar die in zijn vrije tijd een softwareprogramma had ontwikkeld. Dit heeft hem naast de vele vrije uurtjes, zo’n € 5.000 gekost.

Licentieverkoop. Op enig moment besluit de man als ondernemer verder te gaan. Hij rekent het softwareprogramma tot zijn zakelijke bezittingen van zijn eenmanszaak. De reden hiervoor is dat hij dit programma zakelijk gaat inzetten. Zo lukt het hem om voor € 100.000 licentierechten hierop te verkopen aan klanten.

Waardering. Hoofdregel is dat een dergelijk ingebracht goed bij de start van de onderneming moet worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Volgens de programmeur bedraagt deze in dit geval maar liefst € 250.000. Vervolgens schrijft hij in het eerste jaar € 100.000 af op het softwareprogramma.

Verrichte arbeid niet meerekenen. De belastinginspecteur is het hiermee niet eens. Uit eerdere rechtspraak blijkt namelijk dat de waardering op de waarde in het economisch verkeer niet altijd van toepassing is. Dit is het geval als er (belastbare) arbeid is verricht voor de ingebrachte zaak. In dat geval moet er worden uitgegaan van een waardering van maximaal de voor deze werkzaamheden gemaakte kosten. In dit geval zou dit een waardering van € 5.000 betekenen. De afschrijving zou dan ook maximaal dit bedrag zijn.

Wat zegt de rechter?

Geen hoge afschrijving. De Hoge Raad geeft de inspecteur hierin gelijk. Wel wordt de zaak nog terugverwezen naar een ander hof omdat er nog niet goed is onderzocht of deze programmeur daadwerkelijk werkzaamheden heeft verricht die een fiscaal belastbare inkomensbron inhouden.

Fiscaal voordeel

Terug naar uw laptop. Voor uw laptop geldt niet dat er werkzaamheden zijn verricht ter ontwikkeling. Dit betekent dat bij aanvang van uw onderneming de waarde in het economisch verkeer van de laptop bepaald moet worden. Hetzelfde geldt als de laptop pas na de start van de onderneming zakelijk in gebruik wordt genomen. Stel dat de laptop een waarde heeft van € 500. U mag hierover in vijf jaar afschrijven. U mag dan ieder jaar een bedrag van € 100 ten laste van uw zakelijke winst brengen. Zaken met een hogere waarde, zoals een machine, leveren uiteraard een groter fiscaal voordeel op. Let op. Bij gemengd gebruik (zowel zakelijk als privé) moet er een correctie voor het privégebruik worden gemaakt.

Als u privégoederen zakelijk gaat gebruiken, kunt u deze op de balans van uw onderneming opnemen als bedrijfsvermogen (activeren genoemd). Activering vindt in beginsel plaats tegen de waarde in het economisch verkeer. Vervolgens kan hierover dan ten laste van uw winst worden afgeschreven. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl