“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Postbusnummer als adres op factuur, mag dat?

Wettelijke factuurvereisten btw

Hele waslijst. De factuur moet voldoen aan de factuurvereisten zoals opgesomd in de wet. Zo moet de factuur van een factuurdatum, factuurnummer en btw-nummer van de leverancier of dienstverrichter worden voorzien. Als de btw naar de afnemer wordt verlegd of als er sprake is van een intracommunautaire levering, dan moet ook het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur worden vermeld. Daarnaast moet een factuur altijd de naam, het adres en de woonplaatsgegevens van de leverancier en zijn afnemer vermelden, een hoeveelheid en duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten bevatten en de datum waarop de levering of dienst plaatsgevonden heeft. Vervolgens moet de maatstaf van heffing, het btw-tarief en het te betalen btw-bedrag worden vermeld.

Btw-risico’s onjuiste inkoopfactuur

Geen vooraftrek. Een inkoopfactuur die niet aan de factuurvereisten voldoet, kan ertoe leiden dat de Belastingdienst de afnemer het recht op aftrek van btw weigert.

Niet bij klein gebrek. Uit Europese rechtspraak blijkt dat de Belastingdienst hier niet snel toe over mag gaan en dat een factuur met een klein factuurgebrek er niet al toe kan leiden dat de afnemer het recht op aftrek van btw wordt geweigerd. Ook moet de Belastingdienst de eventueel aan de factuur gehechte stukken meenemen bij de beoordeling van de factuur.

Gecorrigeerde factuur vragen. Als een inkoopfactuur één of meerdere kleine factuurgebreken bevat, is het altijd aan te bevelen om de leverancier te vragen de factuur te corrigeren. Dit omdat later kan blijken dat de factuur nog een of meer kleine factuurgebreken bevat en dan het risico dat de Belastingdienst het recht op btw-aftrek weigert, groter wordt.

Btw-risico’s onjuiste verkoopfactuur

Boete. Indien u als ondernemer een dienst heeft verricht of goederen heeft geleverd, dan moet u daarvoor een verkoopfactuur uitreiken. Als de verkoopfactuur gebreken bevat, dan kunt u daarvoor van de Belastingdienst een boete krijgen van € 5.278 per factuur. Let op. Check of uw verkoopfacturen aan de factuurvereisten voldoen.

Postbusnummer als adres

Europese rechter. Volgens het Europees Hof van Justitie is het vermelden van een postbusadres op een inkoopfactuur niet voldoende om het recht op aftrek van btw te weigeren.

Toch vestigingsadres vermelden. Als het slechts gaat om een klein gebrek op de inkoopfactuur, zoals het vermelden van een postbusadres in plaats van het vestigingsadres, dan mag de Belastingdienst de btw-aftrek niet weigeren als er verder aan alle factuurvereisten is voldaan. Toch is het gebruik van een postbusnummer af te raden en is het aan te bevelen om een adres met vestigingsplaats te vermelden, zodat de Belastingdienst achteraf eenvoudiger vast kan stellen waar de ondernemer gevestigd is. Zorg dus dat op facturen ook de vestigingsadressen staan.

Vermeld op facturen altijd een adres met vestigingsplaats. Vraag bij ontvangst van een inkoopfactuur met daarop alleen een postbusnummer om een gecorrigeerde factuur met vermelding van het volledige adres om geen risico te nemen met betrekking tot het recht op vooraftrek. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl