“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Personeelslening voor woning op de schop vanaf 2016

Kun je me helpen, baas? De meeste banken zijn tegenwoordig een stuk voorzichtiger met het verstrekken van een lening voor een eigen woning. Als men twijfelt aan de kredietwaardigheid van de hypotheekaanvrager, krijgt deze geen hypotheek, of slechts tot een lager bedrag danwel tegen een hogere rente. Als u als werkgever te hulp schiet en zelf een lening voor de aankoop of verbetering van een eigen woning aan uw werknemer verstrekt, slaat u twee vliegen in één klap. Uw werknemer kan toch een woning kopen of verbeteren en het rentevoordeel is onbelast. Dit gaat volgend jaar echter veranderen. Wat zijn daarvan de gevolgen en hoe nadelig is dit?

Staat los van Belastingplan 2016

Waarom deze maatregel? Vanaf volgend jaar is het rentevoordeel van een laagrentende of rentevrije lening voor een woning gewoon belast. Deze maatregel staat los van het Belastingplan 2016 en staat dan ook al vast. De reden is de aftrekbeperking voor hypotheekrente, die sinds twee jaar in werking is getreden. Als gevolg van deze beperking is hypotheekrente dit jaar nog maar maximaal aftrekbaar tegen 51%. Volgend jaar is dit percentage nog maar 50,5. Vervolgens wordt de aftrek ieder jaar verder beperkt met 0,5%-punt, tot uiteindelijk 38% in 2041.

Belast, maar wel aftrek. Tot nu toe was een rentevoordeel onbelast, maar kon de rente door de werknemer ook niet in aftrek worden gebracht. Lood om oud ijzer dus eigenlijk. Vanaf volgend jaar is de rente wel belast, maar heeft de werknemer ook aftrek van de hypotheekrente. Omdat de rente nog maar beperkt aftrekbaar is, kost dit werknemers geld als hun belastingtarief volgend jaar hoger ligt dan 50,5%, de topinkomens dus. Zoals gezegd wordt de aftrek uiteindelijk afgebouwd naar 38% en gaan dus veel meer werknemers hier nadeel van ondervinden.

Geen eindloon mogelijk dan? U mag een rentevoordeel volgend jaar ook niet als eindloon behandelen en dus ook niet onderbrengen in de werkkostenregeling. Dus niet in de vrije ruimte van 1,2% (2016) en ook niet tegen 80% eindheffing als u hier overheen schiet. Financieringsmaatschappijen mogen het rentevoordeel ook niet als product uit het eigen bedrijf behandelen.

Als ‘gewone lening’ kan nog wel

Dus niet voor woning. U kunt uw werknemer als alternatief wel een gewone lening verstrekken, die niet voor de eigen woning bestemd is, rentevrij of tegen een lage rente. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto. Het voordeel is dan wel belast, maar u kunt dit voordeel desgewenst onderbrengen in de werkkostenregeling. Dat wil zeggen in de vrije ruimte, of tegen 80% eindheffing als u hier overheen schiet. Het voordeel mag niet ongebruikelijk zijn, een eis die per 2016 wordt aangescherpt.

Fiets, elektrische fiets, scooter? U kunt uw werknemers ook een rentevrije of laagrentende lening verstrekken voor de aankoop van een fiets, een elektrische fiets of elektrische scooter. In dat geval is het rentevoordeel onbelast én komt het ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Tip. U kunt ook een onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken van 0,19/km waarmee uw werknemer de lening (met normale rente) gaat aflossen.

Het is vanaf 2016 niet langer voordelig uw werknemers een lening te verstrekken ten behoeve van de aankoop of verbetering van een eigen woning. Het rentevoordeel van een gewone lening (niet voor een woning, maar bijv. wel voor een auto, fiets of scooter) kunt u nog wel onder de werkkostenregeling brengen. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl