“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Ook een creditfactuur moet aan regels voldoen, welke?

Wat is een ‘creditfactuur’ (niet)?

Credit. Een creditfactuur of creditnota is een factuur waarbij de ondernemer die leveringen of diensten verricht, achteraf een vermindering van de vergoeding verleent. Let op. Tegenover een creditnota hoort dus altijd een eerder uitgereikte (debet)factuur te staan en deze heeft te maken met leveringen of diensten die door de opsteller van de factuur worden verricht.

Wanneer?

Redenen voor het opstellen van een creditfactuur zijn bijvoorbeeld:

  • Bij facturatie stond de stukprijs of wisselkoers nog niet definitief vast.
  • Uw klant krijgt een korting vanwege een grote afname van goederen.
  • Wegens lagere kwaliteit of discussie achteraf over de prijs wordt er een nieuwe prijs bepaald.

Let op. Als afnemer moet u gecrediteerde btw in uw btw-aangifte aftrekken op uw aftrekbare btw.

Self-billing? Als de afnemer van de prestatie de factuur opstelt, is er geen sprake van een creditnota, ook al betaalt de opsteller van de factuur geld aan de ontvanger.

Correctie of aanvulling? Als u een aanvulling of correctie op uw oorspronkelijke factuur wilt maken, dan kan dat door middel van een aanvullende factuur. Deze kan leiden tot meer (debetfactuur) of minder te betalen (creditfactuur) door uw afnemer, of een wijziging van de inhoud zonder dat het te betalen bedrag verandert. Daarbij is het belangrijk om te weten dat deze aanvulling of correctie ook als factuur wordt aangemerkt.

Terugname? Als u de oorspronkelijke factuur terugneemt, komt de aanvullende factuur in de plaats van de oorspronkelijke factuur. Die moet dan ook aan alle factuureisen voldoen.

Creditnota? Als u de originele factuur niet terugvraagt, wordt uw creditnota (als aanvulling) samen met de oorspronkelijke factuur als één factuur aangemerkt. Op de creditnota moet staan:

  • factuurdatum en btw-bedrag;
  • uw naam en adresgegevens;
  • omschrijving van uw levering/dienst;
  • duidelijke verwijzing naar de oorspronkelijke factuur.

Tip. Niet verplicht, maar wel aan te raden, is het om duidelijk te vermelden als uw afnemer geld van u tegoed heeft, door bijvoorbeeld ‘creditfactuur’ bovenaan de factuur te vermelden.

En hoe zit het met e-facturatie?

Een digitale factuur moet dezelfde vermeldingen bevatten als een papieren factuur en uw afnemer moet akkoord zijn met elektronische facturen. Daarnaast moet u ervoor zorgen (kunnen bewijzen) dat de facturen daadwerkelijk verzonden worden, van u afkomstig zijn en dat de ontvanger de inhoud niet zomaar kan wijzigen. Stuur dus geen factuur als Excel- of Word-bestand.

Dit mag niet! Als een afnemer niet betaalt, moet u (als u geen kasstelsel mag toepassen) wel de btw afdragen aan de Belastingdienst. Met een ‘interne’ creditnota (die u dus niet aan uw afnemer stuurt) lijkt dat probleem makkelijk opgelost. U draagt per saldo geen btw af, en ook de omzet verdwijnt uit de boeken. Let op. Dit mag niet! U loopt zo risico op naheffingen en hoge boetes.

Als u een creditfactuur uitreikt, verwijs dan duidelijk naar de oorspronkelijke factuur en zorg dan dat deze aan de voorwaarden voldoet. Interne creditnota’s zijn verboden en kunnen leiden tot hoge boetes. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl