“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Loonkostenvoordelen (LIV en LKV) 2018 checken

Post van het UWV?

Bent u in 2018 voor uw werknemers in aanmerking gekomen voor het (jeugd-)LIV en/of het LKV, dan ontving u uiterlijk 14 maart 2019 de voorlopige berekening van het UWV.

Lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per werknemer, voor de loonkosten van de werknemer die een loon verdient ongeveer gelijk aan 100% en 125% van het herrekende minimumloon. Daarnaast moet de werknemer minstens 22 jaar oud zijn, nog geen recht op AOW hebben en minimaal 1.248 verloonde uren hebben. Hieronder vallen alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarin niet gewerkt wordt, zoals betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

Loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 6.000 die u als werkgever kunt krijgen indien u één of meer werknemers in dienst neemt uit de volgende doelgroepen:

  • voormalig uitkeringsgerechtigde oudere werknemers (56 jaar of ouder);
  • arbeidsgehandicapten, nieuw in dienst;
  • arbeidsgehandicapten die worden herplaatst;
  • werknemers die vallen onder de banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Let op. Cruciaal is dat de werknemer uit een aangewezen uitkering afkomstig is en/of recht had op een dergelijke uitkering. Daarnaast moet de werknemer verzekerd zijn voor een of meerdere werknemersverzekeringen, mag hij de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en moet u een doelgroepverklaring in uw administratie hebben.

Hoe komt de berekening tot stand?

Het UWV controleert op basis van uw aangiften loonheffingen 2018 voor welke werknemer(s) u recht heeft op LIV en/of LKV. De voorlopige berekening is voorzien van een specificatie waarin u ziet voor welke werknemer(s) u recht heeft op LIV en/of LKV en welk bedrag daarbij hoort.

Wat moet u checken? Om dit voordeel niet mis te lopen, dient u het volgende te checken:

  1. Zijn er op de lijst werknemers vergeten?
  2. Klopt het aantal verloonde uren?
  3. Klopt het uurloon waarmee gerekend is?
  4. Klopt het jaarloon?

Doelgroepverklaring onderweg? Heeft u een werknemer waarvan de doelgroepverklaring op 31 januari 2019 nog in behandeling was, dan is het LKV voor deze werknemer nog niet opgenomen in de voorlopige berekening. Na toekenning van de doelgroepverklaring kunt u alsnog de indicatie voor het LKV op ‘ja’ zetten, door uiterlijk 1 mei een correctie door te geven aan de Belastingdienst.

Uiterlijk 1 mei corrigeren! U moet fouten uiterlijk op 1 mei 2019 corrigeren bij de Belastingdienst. Tip. Bent u vergeten voor een werknemer die in aanmerking komt voor de overgangsregeling premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer LKV aan te vragen, dan kunt u dit ook nog corrigeren bij de fiscus. Tip. Bent u van mening dat het UWV een fout heeft gemaakt of heeft u geen voorlopige berekening ontvangen, neem dan contact op met het UWV (088 8989 295).

Controleer of het UWV in zijn berekening is uitgegaan van de juiste gegevens over 2018. Klopt de aangifte niet, corrigeer dit dan tot uiterlijk 1 mei 2019. Ook als u nog geen berekening heeft ontvangen, óf u zelf een werknemer bent vergeten mee te nemen in een van die regelingen. Dit mag u dan eveneens corrigeren. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl