“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Energiebesparende investeringen naar voren halen?

Evaluatierapport EIA

Aftrekpercentage verlagen. Naar aanleiding van het evaluatierapport van de EIA heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat hij de EIA in 2019 wil verlagen van 54,5 naar 45%. Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen gezien het feit dat Nederland bij het behalen van de klimaatdoelen nu al zo ongeveer het slechtste jongetje van de klas is!

Aanbevelingen. In het rapport staan nog meer aanbevelingen waar u als ondernemer rekening mee moet houden. De belangrijkste zijn:

  • nieuwe technieken introduceren, bestaande technieken van de Energielijst halen en tussentijds de prestatienormen aanscherpen;
  • de effecten van het verruimen van de besparingsnormen voor industriële processen onderzoeken;
  • onderzoeken of er meer maatwerk binnen de EIA mogelijk is;
  • één loket instellen voor EIA en MIA/Vamil en de aanvraagprocedure vereenvoudigen.

Het vereenvoudigen van de procedure en de mogelijkheid tot meer maatwerk zal waarschijnlijk veel ondernemers wel aanspreken. Let op.  Het verlagen van het aftrekpercentage, het schrappen van bestaande technieken en het aanscherpen van de besparingsnormen hebben daarentegen voor u als ondernemer alleen maar negatieve effecten.

Wat kunt u nog dit jaar doen?

Investeer op tijd! Als u al concrete plannen heeft voor energiebesparende maatregelen die voldoen aan de huidige regels, kan het zinvol zijn om nog dit jaar van de regeling gebruik te maken.

Let op.  Als u nog in 2018 nog gebruik wilt maken van de EIA, doe dan zo snel mogelijk een aanvraag. De regeling kent namelijk een maximaal budget waarvoor geldt: op is op! Het budget voor 2018 is € 147 miljoen. Als er budgetoverschrijding dreigt, kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten toepassing stellen. Dit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van dat besluit mag u nog wel melden voor EIA.

De belangrijkste regels voor de EIA

Energielijst. Als u EIA wilt aanvragen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo kunt u alleen fiscale aftrek krijgen voor investeringen die in de Energielijst staan. Deze hebben een specifieke code op de Energielijst 2018.

Maatwerkinvesteringen. Ook voor maatwerkinvesteringen die een aanzienlijke energiebesparing opleveren en aan de besparingsnorm voldoen, kunt u EIA krijgen. Maatwerkinvesteringen meldt u met een zogeheten ‘generieke code’.

Binnen drie maanden. De EIA moet u binnen drie maanden na het geven van de opdracht aanvragen op https://www.mijnrvo.nl Het moment van het zetten van uw handtekening onder het koopcontract of de orderbevestiging is daarbij beslissend. Let op 1.  Voor uw aanvraag moet u eHerkenning gebruiken ( https://www.eherkenning.nl ). Let op 2.  Het meldingsbedrag moet per melding ten minste € 2.500,- bedragen.

In 2019 komen energie-investeringen minder snel in aanmerking voor EIA. Bovendien gaat het EIA-percentage omlaag van 54,5 naar 45%. Als u al investeringsplannen heeft, overweeg dan deze naar voren te halen. Doe dit zo snel mogelijk, want voor de EIA geldt: op is op! bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl