“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Compensatie zwangere ondernemers?

Aanvraagperiode. Zo kunt u vanaf 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018 een aanvraag indien voor een compensatie van een bedrag van € 5.600,- bruto. Let op. Aanvragen die na 30 september 2018 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!

Maakt u aanspraak op de regeling? Vul het aanvraagformulier in dat u bij ons kunt opvragen.

Wat heeft u hiervoor nodig? U heeft de hiernavolgende gegevens nodig.

  • Uw eigen burgerservicenummer (BSN).
  • In het geval u een meewerkend echtgenote/partner was, het BSN van uw partner destijds.
  • De geboortedatum(s) en BSN(‘s) van uw kind(eren) die geboren zijn in de periode 7 mei 2005 tot 4 juni 2008.
  • Welke werkzaamheden u verrichtte als zelfstandige of als meewerkend echtgenote/partner in het kalenderjaar dat uw kind(eren) geboren zijn.

Let op uw toeslagen. Deze compensatie telt echter wel mee als (gezins)inkomen en kan daardoor ook van invloed zijn op eventuele toeslagen waarop u recht heeft, zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag. Om naheffing na onterecht ontvangen toeslagen te voorkomen wordt de compensatie naar verwachting tussen 1 januari en 1 april 2019 door het UWV uitgekeerd.

Let op. Deze compensatie telt mee voor het inkomen van 2019. Zo kunt u dus het beste voor 2019 tijdig de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanpassen en de extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.

Dit doet u vanaf 2019. Dit doet u voor 2019 vanaf het belastingjaar 2019 via https://mijn.belastingdienst.nl/GTService/inloggenMetDigiD.htm Via ‘Formulieren’ kunt u bij ‘Inkomstenbelasting 2019’ een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen of wijzigen.

Vraag de compensatie aan voor 1 oktober 2018. Uitkering vindt plaats vanaf 2019. De compensatie telt mee als gezinsinkomen en kan daarom van invloed zijn op eventuele toeslagen (zoals huur- en zorgtoeslag)! bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl