“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Btw op horecabestedingen soms toch aftrekbaar

Inclusief btw boeken. Voor horecabestedingen geldt dat de btw hierop niet als voorbelasting mag worden verrekend bij de btw-aangifte. Als het om zakelijke kosten gaat, dan zijn deze kosten inclusief btw beperkt aftrekbaar van uw winst.

Horeca-uitgaven doorbelasten. Maar wat nu als u horeca-uitgaven doet en u deze vervolgens weer aan uw afnemers verstrekt? Dan pakt deze regelgeving erg vervelend uit. U moet dan aan uw afnemers btw in rekening brengen over uw gehele prestatie (dus inclusief de ingekochte horeca), maar u mag de btw op de inkoop van de horeca niet als voorbelasting in aftrek brengen. Dit speelt bijvoorbeeld bij evenementen die u organiseert voor uw klanten.

Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Kennisgroep Belastingdienst. Uit een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2018:6939) is echter op te maken dat de Belastingdienst in dergelijke situaties wel met u mee wil denken. In deze uitspraak wordt namelijk melding gemaakt van een standpunt van de Kennisgroep Omzetbelasting (onderdeel Belastingdienst) dat voor u profijtelijk kan uitpakken.

Btw op ingekochte horeca aftrekbaar. Deze kennisgroep is namelijk van mening dat onder voorwaarden de btw op de ingekochte horeca wel mag worden verrekend.

Voorwaarden. Het lastige is echter dat deze standpunten van kennisgroepen niet openbaar worden gemaakt. Dit betekent dat we moeten proberen uit de uitspraak van de rechtbank af te leiden welke voorwaarden door de Belastingdienst worden verbonden aan deze goedkeuring.

Uitgaande factuur. Duidelijk is dat een evenementenbureau of een andere tussenpersoon de btw op ingekochte horeca-uitgaven mag terugvragen. Wel moet dan op de uitgaande factuur (aan de klant) worden vermeld dat:

  • de prestatie betrekking heeft op het verstrekken van voedingsmiddelen voor gebruik ter plaatse;
  • het deel van de btw op de factuur dat hierop ziet niet als voorbelasting aftrekbaar is bij de afnemer/ontvanger van de factuur.

Btw-positie van uw afnemer

Als u de btw op de door u ingekochte horeca terugvraagt, betekent dit dus dat uw afnemer de btw over het horecacomponent in uw prestatie niet mag verrekenen. Let op. Voor ondernemers is dit natuurlijk vervelend, waardoor u mogelijk afziet van toepassing van deze regeling.

Vrijgestelde ondernemer. Als uw afnemer/klant echter een particulier is of een partij die zelf geen recht heeft op btw-aftrek (btw-vrijgestelde ondernemer), dan maakt deze nieuwe wijze van factureren voor uw afnemer geen verschil. In dat geval kan het aantrekkelijk zijn deze goedkeuring toe te passen en de btw op de door u ingekochte horeca toch in aftrek te brengen.

Speel op zeker

Vooroverleg. De voorwaarden voor deze goedkeuring zijn ontleend aan deze uitspraak van de rechtbank. Om volledige fiscale zekerheid te krijgen, is het raadzaam hierover overleg te voeren met uw belastinginspecteur. Zo kunt u ervoor zorgen dat de btw op door u ingekochte horeca toch mag worden verrekend.

Als u op kosten van uw afnemers horeca-uitgaven doet en doorbelast, kunt u mogelijk toch de btw op de ingekochte horeca bij uw btw-aangifte als voorbelasting in aftrek brengen. Houd er wel rekening mee dat deze btw dan bij uw afnemer niet aftrekbaar is. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl