“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Btw-nultarief toepassen, wanneer en hoe doet u dit goed?

Verkoop goederen naar EU-landen

Indien u goederen verkoopt aan een ondernemer met een btw-identificatienummer in een ander EU-land en deze goederen worden ook daadwerkelijk vervoerd naar een ander EU-land, dan past u het 0%-tarief toe. Er is dan sprake van een ‘intracommunautaire levering’ (ICL). Dit betekent dat u uw klant geen btw in rekening hoeft te brengen. U moet dan wel kunnen aantonen dat de goederen Nederland verlaten hebben.

Let op. Uw klant moet dan wel in het bezit zijn van een geldig btw-identificatienummer. Dit btw-nummer moet u ook op de factuur vermelden. Tip.  Controleer altijd het btw-identificatienummer van uw klant. Dit kunt u doen op de website van: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/Let op. Indien u de goederen ter plaatse installeert of monteert, gelden er andere regels.

Gevolgen? Brengt u 0% btw in rekening en blijkt bij een controle dat het btw-identificatienummer niet geldig is, of kunt u het vervoer niet aantonen? Dan moet u alsnog de btw betalen en eventueel een boete en rente.

Hoe verder? U gaat nu als volgt te werk.

  • U controleert het btw-identificatienummer van uw klant, en u vermeldt het op de factuur.
  • U zet op de factuur een verwijzing naar de regeling, zoals ‘Intra-Community supply’.
  • U zorgt dat u het vervoer kunt aantonen.
  • U geeft de levering aan in de Nederlandse btw-aangifte bij vraag 3b.
  • U geeft de levering op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

Uitvoer. Ook voor goederen die u vanuit Nederland naar een niet-EU-land exporteert, geldt het 0%-tarief. Het maakt hierbij niet uit of u levert aan een ondernemer of particulier. U moet kunnen aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten.

Hoe toont u dit aan?

U moet kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk Nederland c.q. de EU verlaten hebben. Dit moet blijken uit uw administratie. Naast formaliteiten, zoals een aan de buitenlandse afnemer geadresseerde factuur en de betaling uit het buitenland, bewaart u ook alle documenten, etc. die betrekking hebben op het vervoer/de export, zoals:

  • transport-, douanedocumenten en de factuur daarvan;
  • een kopie vrachtbrief;
  • correspondentie met uw klant;
  • een bewijs transportverzekering;
  • eventuele andere documenten die op de uitvoer betrekking hebben, zoals interne vervoersbescheiden (rittenstaten).

Klant haalt zelf. Als de klant de goederen bij u ophaalt, wordt het bewijs een stuk moeilijker. U weet immers niet wat er met de goederen gebeurt zodra ze uw bedrijf verlaten hebben. Om het 0%-tarief te kunnen toepassen, moet u evengoed bewijs van het vervoer kunnen leveren. Tip.  Gebruik bij vaste buitenlandse klanten een Engelstalige afhaalverklaring. Anders berekent u eerst Nederlandse btw en pas als uw klant u bewijs van vervoer levert, krijgt uw klant een factuur met 0% btw.

Voldoe aan de voorwaarden voor het nultarief bij ICL of export. Controleer het btw-identificatienummer en bewaar vervoersdocumenten. Gebruik bij vaste klanten een afhaalverklaring. Anders berekent u eerst Nederlandse btw en pas als uw klant u bewijs van vervoer levert, krijgt uw klant een factuur met 0% btw. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl