“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

BELASTINGEN: Alternatief dividendbelasting ook goed voor niet-BV’s?

MKB zonder BV. De dividendbelasting blijft overeind en dus is er € 1,9 miljard beschikbaar voor alternatieve lastenverlichting. Die richt zich met name op het bedrijfsleven en nog specifieker op BV’s, via een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting. Maar komt er ook extra lastenverlichting voor de ondernemer zonder BV?

Voordeel voor niet-BV’s

Onder de aangekondigde maatregelen is er ook een aantal waarvan ondernemers kunnen profiteren die geen BV hebben. Deze maatregelen zijn weliswaar met name voordelig voor grotere bedrijven, maar het MKB pikt er wel een deel van mee.

Uitstel 30%-regeling. Om te beginnen wordt de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een bijzondere expertise herzien. De regeling houdt in dat voor dergelijke werknemers onder voorwaarden 30% van het loon belastingvrij kan worden uitbetaald als tegemoetkoming in de extra kosten die deze werknemers maken. Aangekondigd was dat de regeling die nu voor maximaal acht jaar kan worden toegepast, maximaal nog maar vijf jaar kan worden toegepast. Deze regeling zou ingaan per 2019, maar er komt alsnog overgangsrecht voor de groep waarvoor de regeling in 2019 of 2020 zou eindigen.

Uw voordeel? Heeft u dergelijke werknemers in dienst, dan wordt u dus niet in 2019 al geconfronteerd met extra looneisen door het vervallen van deze faciliteit. Hiermee is € 750 miljoen gemoeid.

Lastenverlichting werkgevers. Verder komt er vanaf 2021 een jaarlijkse verlaging van de werkgeverslasten op arbeid van € 200 miljoen. Uit de stukken valt nog niet op te maken waaruit deze lastenverlichting bestaat, maar dit zou bijvoorbeeld een verlaging van de premies werknemersverzekeringen kunnen zijn of een vergroting van de vrije ruimte van 1,2% in de werkkostenregeling. Duidelijk is in ieder geval dat ook de IB-ondernemer met werknemers hiervan profiteert.

Meer afdrachtvermindering S&O. Ook komt er vanaf 2020 meer geld beschikbaar voor de afdrachtvermindering inzake speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Deze afdrachtvermindering bedraagt thans 32% voor de eerste € 350.000,- aan kosten inzake innovatie. Voor het meerdere aan kosten ontvangt u thans nog 14% afdrachtvermindering. Vanaf 2020 wordt dit laatste percentage verhoogd naar 16%, zodat alleen bedrijven die in een jaar meer dan € 350.000,- aan innovatiekosten maken hiervan profiteren. Dit kunnen deels ook bedrijven zijn die niet in de BV-vorm worden geëxploiteerd, al zal dit deel niet al te groot zijn. Met deze maatregel is jaarlijks € 76 miljoen gemoeid.

Wat heeft u hier nu allemaal aan?

Of de alternatieven voor het afschaffen van de dividendbelasting ook voor u als ondernemer zonder BV iets opleveren, hangt van uw bedrijfsomstandigheden af. Het is met name van belang of u personeel in dienst heeft, of daarvan een deel gebruikmaakt van de 30%-regeling en in 2019 en 2020 getroffen zou worden door de beperking ervan, en of u voor meer dan € 350.000,- aan innovatieve activiteiten ontplooit.

Is het antwoord op één of meer van deze vragen ‘ja’, dan profiteert ook u van de voorgestelde alternatieven. Bedenk wel dat ook deze nog door het parlement moeten worden goedgekeurd.

De alternatieve lastenverlichting voor het afschaffen van de dividendbelasting is ook voordelig voor de IB-ondernemer die werknemers in dienst heeft en/of jaarlijks forse innovatiekosten maakt. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl