“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

AFTREK ZORGKOSTEN: Welke zorgkosten zijn in 2018 aftrekbaar?

Tegemoetkoming? Betaalt u weinig of geen belasting door uw recht op heffingskortingen, dan maakt de Belastingdienst een nieuwe berekening zonder de aftrek van de zorgkosten omdat u waarschijnlijk een hoger bedrag aan heffingskortingen had kunnen gebruiken. Tip. Blijkt op basis van deze nieuwe berekening dat u recht heeft op een teruggaaf, dan krijgt u dat bedrag uitgekeerd. Check of dat ook gebeurt.

Wat is aftrekbaar? Zorgkosten zijn onder bepaalde voorwaarden in zijn geheel of deels aftrekbaar. Om die aftrek te kunnen krijgen, moet u het zogenaamde drempelbedrag overstijgen. Tip. Als u het hele jaar een fiscale partner heeft, telt u de zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar. Het bedrag boven het drempelbedrag is aftrekbaar. Let op 1. U mag alleen dat deel aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt, wat u zelf betaalt en dat niet onder het eigen risico valt. Let op 2. De eigen bijdragen volgens de Zorgverzekeringswet zijn niet aftrekbaar.

Drempelbedrag. De hoogte van de drempel is afhankelijk van uw drempelinkomen (het totaal van uw inkomsten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek) en of u een fiscale partner heeft in 2018.

Van wie aftrekken? U mag de zorgkosten in aftrek nemen voor:

  • u en uw fiscale partner;
  • uw kinderen jonger dan 27 jaar die deze kosten niet kunnen dragen;
  • bij u inwonende ouders, broers/zussen, afhankelijk van uw zorg;
  • ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder die bij u inwonen.

Wat moet u verzamelen over 2018? Verzamel alle bonnetjes en overzichten van uw zorgverzekeraar en (privé)bankafschriften. Tip 1. Dat geldt ook voor bonnetjes van gemaakte reiskosten (openbaar vervoer) van en naar de huisarts, het ziekenhuis, de specialist, etc. Dat geldt ook voor gemaakte taxikosten. Die reiskosten mag u als zorgkosten aftrekken. Tip 2. Maakt u zulke ‘zorgkilometers’ met uw eigen auto of die van de zaak, dan mag u die ook aftrekken als zorgkosten (totale autokosten incl. afschrijving, parkeergeld, etc. / totaal gereden kilometers per jaar x de zorgkilometers), dus ook als die boven de € 0,19 per km uitkomen.

Verzamel ook de bonnetjes van openbaar vervoer. Ook mag u de zorgkilometers met uw eigen auto of die van de zaak tegen een kilometerprijs tot uw aftrekbare zorgkosten rekenen. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl