“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”

Aandachtspunten belastingaangifte 2018

Om welke onderwerpen gaat het? Het gaat om:

  1. restant persoonsgebonden aftrek;
  2. eigen woning en echtscheiding;
  3. hypotheekverhoging voor de eigen woning;
  4. starters op de woningmarkt;
  5. studiekosten;
  6. resultaat overige werkzaamheden;
  7. afkoop lijfrente;
  8. onjuiste verdeling tussen fiscaal partners;
  9. ervenrekening (bankrekening erflater);
  10. cryptovaluta.
De Belastingdienst heeft onlangs bekendgemaakt wat de aandachtspunten bij de aangifte inkomstenbelasting 2018 zijn. Volgens de Belastingdienst gaat het bij deze onderwerpen nogal eens fout. bron:indicator

Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
Tel: 0299-767002 / E-mail: info@partnersinadministraties.nl